RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/1999)
Datum sprejema: 1999-03-30 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.05.1999 Datum konca veljavnosti: 25.02.2006
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec 18.07.2001
Občina: ROGATEC
 Statut Občine Rogatec 25.02.2006
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za območje nadomestnega bencinskega servisa v Rogatcu 31.07.1999
Občina: ROGATEC
 Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Rogatec v letu 2002 12.01.2002
Občina: ROGATEC
 Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2002 19.01.2002
Občina: ROGATEC
 Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2002 12.01.2002
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o financiranju športa v Občini Rogatec 23.02.2002
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec 03.09.1999
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogatec, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela 20.08.1999
Občina: ROGATEC
 Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski servis v Rogatcu 06.11.1999
Občina: ROGATEC
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999 30.10.1999
Občina: ROGATEC
 Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v Občini Rogatec 13.01.2000
Občina: ROGATEC
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si