RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rogatec - dokument


Občina: ROGATEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (35/1999)
Datum sprejema: 30.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.05.1999 Datum konca veljavnosti: 25.02.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec - dokument 18.07.2001
Občina: ROGATEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Rogatec - dokument 25.02.2006
Občina: ROGATEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 22.01.2011
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave - dokument 25.09.2010
Občina: ROGATEC
 Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec - dokument 20.10.2009
Občina: ROGATEC
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 26.09.2009
Občina: ROGATEC
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec - dokument 25.02.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec - dokument 11.02.2006
Občina: ROGATEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 11.02.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2006 - dokument 11.02.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. - dokument 11.01.2006
Občina: ROGATEC
 Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec v letu 2006 - dokument 06.01.2006
Občina: ROGATEC
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si