RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Obvezna razlaga 17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni


Občina: POSTOJNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (53/2007)
Datum sprejema: 2007-06-12 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.2007
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Postojna - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

04.04.2007
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Postojna - Občinska podlaga
Občina: POSTOJNA

04.04.2007

Uradno prečiščeno besedilo je sestavljeno iz

Naziv Velja od
 Odlok ospremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (S4 P1) 07.05.2005
Občina: POSTOJNA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si