RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1999)
Datum sprejema: 1999-04-21 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.05.1999 Datum konca veljavnosti: 21.03.2008
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje 21.03.2008
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančne Gorice 01.08.2001
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o občinskih cestah 30.10.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o občinskih upravnih taksah 16.10.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje 02.10.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje 11.12.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 1999 04.12.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje za leto 2000 24.12.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje 23.12.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec 16.12.1999
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000 11.02.2000
Občina: DOBREPOLJE
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 12.05.1995
Datum sprejema: 1995-04-06 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si