RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1999)
Datum sprejema: 08.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.06.1999 Datum konca veljavnosti: 24.11.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Komenda 24.11.2015
Občina: KOMENDA
 Spremembe in dopolnitve Statuta občine Komenda - dokument 17.12.2005
Občina: KOMENDA
 Sprememba in dopolnitev statuta Občine Komenda - dokument 29.10.1999
Občina: KOMENDA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut občine Komenda (UPB1) - dokument 17.12.2005
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda - dokument 24.11.2015
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik - dokument 20.10.2015
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 01.02.2014
Občina: KOMENDA
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda - dokument 01.08.2013
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij - dokument 27.08.2011
Občina: KOMENDA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik - dokument 03.06.2009
Občina: KOMENDA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine Komenda - dokument 27.02.2009
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 27. julij - dokument 24.01.2009
Občina: KOMENDA
 Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Komenda - dokument 15.02.2008
Občina: KOMENDA
 Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Komenda - dokument 19.12.2007
Občina: KOMENDA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovne šole 27. julij - dokument 20.10.2007
Občina: KOMENDA
1  2  3  4  5  6 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep Občine Komenda - dokument
Občina: KOMENDA
Datum objave: 18.02.1999
Datum sprejema: 28.01.1999
Organ sprejema: Občinski svet

28.01.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si