RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Občinskega sveta občine Komenda - dokument


Občina: KOMENDA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1999)
Datum sprejema: 08.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.06.1999 Datum konca veljavnosti: 20.01.2016
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Navezuje na

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Komenda - dokument 20.01.2016
Občina: KOMENDA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Komenda- dokument - Občinska podlaga
Občina: KOMENDA

02.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - dokument 06.11.2014
Občina: KOMENDA
 Ugotovitvani sklep o izvolitvi Župana Občine Komenda - dokument 06.11.2014
Občina: KOMENDA
 Sklep o potrditvi mandatov izvoljenim članom Občinskega sveta Občine Komenda - dokument 06.11.2014
Občina: KOMENDA
 Obvezna razlaga o Odloku o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza - dokument 29.03.2014
Občina: KOMENDA
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 02/05)       - dokument 30.03.2013
Občina: KOMENDA
 Statut občine Komenda (UPB1) - dokument 17.12.2005
Občina: KOMENDA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si