RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/2007)
Datum sprejema: 2007-07-09 00:00:00 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 24.07.2007
Datum začetka veljavnosti: 24.07.2007
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 01.03.2012
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 07.11.2015
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Ljubljana - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

18.10.2002

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov za sprejem Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana 28.09.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o določitvi območij za pešce 29.09.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 29.09.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana 11.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razglasitvi Trgovskega paviljona v Šiški za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razglasitvi Hribarjeve hiše v Ljubljani, Tavčarjeva 2 za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razglasitvi hotela Bellevue za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o razglasitvi cerkve sv. Nikolaja na Jančah s pokopališčem za kulturni spomenik lokalnega pomena 25.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana 25.10.2007
Občina: LJUBLJANA
 Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina 01.10.2007
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 78  79 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) 05.03.2021
Občina: LJUBLJANA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si