RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (66/2007)
Datum sprejema: 09.07.2007 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 24.07.2007
Datum začetka veljavnosti: 24.07.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 07.11.2015
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 01.03.2012
Občina: LJUBLJANA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Ljubljana - dokument 12.04.2001
Občina: LJUBLJANA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana - dokument 30.05.2007
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Mestnega sveta mestne občine Ljubljana- dokument - Občinska podlaga
Občina: LJUBLJANA

18.10.2002

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - dokument 27.05.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče - dokument 21.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana« - dokument 07.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Revitalizacija športnega centra Savsko naselje« - dokument 07.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin - dokument 07.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana - dokument 07.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.04.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza - dokument 19.03.2016
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza - dokument 19.03.2016
Občina: LJUBLJANA
1  2  ... 82  83 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si