RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Radeče - dokument


Občina: RADEČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (37/1999)
Datum sprejema: 24.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 21.12.2012
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 13.01.2010
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče - dokument 17.12.2005
Občina: RADEČE
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Radeče - dokument 15.06.2002
Občina: RADEČE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Radeče (uradno prečiščeno besedilo – UPB 1) - dokument
Občina: RADEČE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o financiranju občin - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2018 - dokument 30.12.2017
Občina: RADEČE
 Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2018 - dokument 29.12.2017
Občina: RADEČE
 Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radeče - dokument 09.12.2017
Občina: RADEČE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče - dokument 05.08.2017
Občina: RADEČE
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2017 - dokument 01.07.2017
Občina: RADEČE
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Radeče - dokument
Občina: RADEČE
Datum objave: 07.09.1995
Datum sprejema: 12.07.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.09.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si