RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (79/2007)
Datum sprejema: 28.06.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.09.2007 Datum konca veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - dokument 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina (7/99)- dokument - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

19.08.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 22.10.1996
Datum sprejema: 11.10.1996
Organ sprejema:

30.10.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si