RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Polzela - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (90/2007)
Datum sprejema: 30.08.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.10.2007 Datum konca veljavnosti: 05.10.2013
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Polzela - dokument 05.10.2013
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za leto 2014 - dokument 30.04.2014
Občina: POLZELA
 Odlok o uvedbi uličnega sistema v naseljih Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Polzela - dokument 21.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Polzela - dokument 03.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž - dokument 03.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Polzela - dokument 01.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela – OE Vrtec Polzela - dokument 23.07.2013
Občina: POLZELA
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela - dokument 16.07.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Polzela - dokument 09.07.2013
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli – II. faza - dokument 09.07.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka - dokument 22.06.2013
Občina: POLZELA
1  2  ... 12  13 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Polzela - dokument
Občina: POLZELA
Datum objave: 10.05.1999
Datum sprejema: 30.03.1999
Organ sprejema: Občinski svet

25.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si