RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (91/2007)
Datum sprejema: 26.09.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.10.2007
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik - dokument 10.07.2012
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik - dokument 08.10.2011
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik - dokument 30.06.2011
Občina: KAMNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

16.06.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik - dokument 07.07.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda« - dokument 30.06.2018
Občina: KAMNIK
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik - dokument 07.01.2017
Občina: KAMNIK
 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik - dokument 07.01.2017
Občina: KAMNIK
 Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik - dokument 09.07.2016
Občina: KAMNIK
 Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik - dokument 09.07.2016
Občina: KAMNIK
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik - dokument 07.05.2016
Občina: KAMNIK
 Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik - dokument 07.05.2016
Občina: KAMNIK
 Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 10.06.2014
Občina: KAMNIK
 Sklep o cenah storitev prevzema vsebine iz nepretočnih greznic, prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter prilagoditev normativnega nazivnega premera vodomera za obračunavanje storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja - dokument 06.05.2014
Občina: KAMNIK
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe Javna razsvetljava - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 28.02.1997
Datum sprejema: 29.03.1997
Organ sprejema: Občinski svet

08.03.1997
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 30.07.1994
Datum sprejema: 06.07.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

14.08.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si