RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument


Občina: DIVAČA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (102/2007)
Datum sprejema: 25.10.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 09.11.2007
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača - dokument 14.05.2005
Občina: DIVAČA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Občine Divača- dokument - Občinska podlaga
Občina: DIVAČA

09.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si