RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument


Občina: JESENICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (111/2007)
Datum sprejema: 22.11.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 20.12.2007
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 27.04.2018
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 13.06.2015
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 07.06.2014
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 18.11.2011
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 08.02.2011
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 23.02.2010
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument 24.03.2009
Občina: JESENICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Jesenice- dokument - Občinska podlaga
Občina: JESENICE

18.01.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Jesenice - dokument 16.06.2018
Občina: JESENICE
 Odlok o dopolnitvi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Jesenice - dokument 11.04.2017
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice - dokument 21.06.2016
Občina: JESENICE
 Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice - dokument 18.06.2016
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - dokument 17.10.2015
Občina: JESENICE
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Jesenice - dokument 03.02.2015
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice - dokument 03.05.2014
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - dokument 22.03.2014
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice - dokument 18.12.2013
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - dokument 09.10.2013
Občina: JESENICE
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice - dokument
Občina: JESENICE
Datum objave: 16.06.1995
Datum sprejema: 26.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

24.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si