RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentjur pri Celju - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (40/1999)
Datum sprejema: 19.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.06.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur - dokument 27.08.2016
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 26.03.2011
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 24.03.2007
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 16.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju - dokument 05.01.2002
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 20.05.2011
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep »Stališča do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 2 za širitev stavbnega zemljišča na lokaciji Goričica« - dokument 08.05.2018
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN Pešnica 1 – za del EUP ŠE 37/1 - dokument 16.12.2017
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici - dokument 02.12.2017
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 02.12.2017
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 - dokument 02.12.2017
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2017 - dokument 02.12.2017
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Fatur, Slatina pri Ponikvi - dokument 25.11.2017
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 28.10.2017
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra - dokument 28.10.2017
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šentjur za leto 2018 - dokument 28.10.2017
Občina: ŠENTJUR
1  2  ... 30  31 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Šentjur pri Celju - dokument
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 24.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si