RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šentjur pri Celju


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (40/1999)
Datum sprejema: 19.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.06.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 24.03.2007
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šentjur pri Celju 05.01.2002
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 16.08.2006
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri Celju 26.03.2011
Občina: ŠENTJUR
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur 27.08.2016
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šentjur (uradno prečiščeno besedilo) 20.05.2011
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne 24.07.1999
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Blagovna-Proseniško 31.07.2001
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone Šentjur - južni del 31.07.2001
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o javni razgrnitvi osnutkov sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dramlje 23.02.2002
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 1999 28.08.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Šentjur pri Celju 21.08.1999
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o razveljavitvi odloka o delovnem področju in sestavi komisij in odborov Občinskega sveta občine Šentjur pri Celju 21.08.1999
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o spremembi sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 05.03.2000
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 26.02.2000
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o proračunu Občine Šentjur pri Celju za leto 2000 09.06.2000
Občina: ŠENTJUR
1  2  ... 28  29 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Šentjur pri Celju
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 24.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

30.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si