RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Pivka - dokument (popr. 25.08.2000)


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/1999)
Datum sprejema: 06.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 16.07.2022
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 28.12.2013
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.07.2010
Občina: PIVKA
 Spremembe Statuta Občine Pivka - dokument 13.06.2007
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.12.2005
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka - dokument 20.04.2001
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020 - dokument 26.11.2022
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka - dokument 24.11.2022
Občina: PIVKA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje PPIP EUP PI 49, PI 60 – del in PI 61 v Občini Pivka - dokument 12.11.2022
Občina: PIVKA
 Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2023 - dokument 12.11.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 12.11.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Pivka - dokument 12.11.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka - dokument 17.09.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka - dokument 17.09.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki - dokument 17.09.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 17.09.2022
Občina: PIVKA
1  2  ... 58  59 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 28.07.1995
Datum sprejema: 01.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

12.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si