RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Pivka - dokument (popr. 25.08.2000)


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/1999)
Datum sprejema: 06.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 28.12.2013
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.07.2010
Občina: PIVKA
 Spremembe Statuta Občine Pivka - dokument 13.06.2007
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka - dokument 10.12.2005
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka - dokument 20.04.2001
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka - dokument 28.05.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Pivka - dokument 28.05.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz proračuna Občine Pivka - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in kriterijih za vrednotenje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter drugih programov v Občini Pivka - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka - dokument 30.04.2022
Občina: PIVKA
 Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2021 - dokument 14.04.2022
Občina: PIVKA
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja v plačni razred - dokument 24.03.2022
Občina: PIVKA
1  2  ... 56  57 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Pivka - dokument
Občina: PIVKA
Datum objave: 28.07.1995
Datum sprejema: 01.06.1995
Organ sprejema: Občinski svet

12.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si