RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Pivka


Občina: PIVKA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/1999)
Datum sprejema: 1999-05-06 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.08.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Popravek statuta Občine Pivka 25.08.2000
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka 20.04.2001
Občina: PIVKA
 Spremembe Statuta Občine Pivka 13.06.2007
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka 10.12.2005
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka 28.12.2013
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka 16.07.2022
Občina: PIVKA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Pivka 10.07.2010
Občina: PIVKA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta občine Pivka 10.12.1999
Občina: PIVKA
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Pivka 25.11.1999
Občina: PIVKA
 Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini Pivka 18.12.1999
Občina: PIVKA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 06.11.1999
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, p.o. Postojna v javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna 31.03.2000
Občina: PIVKA
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 1999 28.05.2000
Občina: PIVKA
 Sklep o enkratnem prispevku za novorojenčke v Občini Pivka v letu 2000 01.02.2000
Občina: PIVKA
 Sklep o ukinitvi javnega dobra 15.07.2000
Občina: PIVKA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi in posebnimi odpadki v Občini Pivka 12.08.2000
Občina: PIVKA
 Odlok o preimenovanju naselja Tabor nad Knežakom v Šilentabor 15.08.2000
Občina: PIVKA
1  2  ... 51  52 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Pivka
Občina: PIVKA
Datum objave: 28.07.1995
Datum sprejema: 1995-06-01 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.08.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si