RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (58/1999)
Datum sprejema: 24.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.07.1999 Datum konca veljavnosti: 12.05.2007
Razdelki: JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 08.07.2000
Občina: ŠENTJUR
 Sklep o spremembi pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 26.02.2000
Občina: ŠENTJUR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nadomestilih članov delovnih teles ter članov drugih organov Občine Šentjur - dokument 12.05.2007
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjur pri Celju- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

30.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si