RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskem redu Občine Odranci - dokument


Občina: ODRANCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (124/2007)
Datum sprejema: 2007-12-13 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 29.12.2007
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Odranci 07.07.2012
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 17.08.2013
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 04.06.2016
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 13.05.2014
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 27.09.2013
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 09.07.2016
Občina: ODRANCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci 09.06.2018
Občina: ODRANCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Odranci - Občinska podlaga
Občina: ODRANCI

04.04.2001

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o zazidalnem načrtu za območje stanovanjske gradnje Gredice
Občina: ODRANCI
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema: Nerazporejeno

 Odlok o Prostorskem redu Občine Odranci
Občina: ODRANCI
Datum objave: 08.10.2007
Datum sprejema: 2007-09-24 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

09.10.2007
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Odranci
Občina: ODRANCI
Datum objave: 15.01.2002
Datum sprejema: 2001-12-14 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

23.01.2002

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si