RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Borovnica


Občina: BOROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (6/2008)
Datum sprejema: 2007-12-20 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 06.02.2008 Datum konca veljavnosti: 12.11.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe Statuta Občine Borovnica 22.10.2011
Občina: BOROVNICA
 Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica 31.10.2009
Občina: BOROVNICA
 Statut Občine Borovnica 12.11.2016
Občina: BOROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica 10.03.2008
Občina: BOROVNICA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo Na Plahutah 22.03.2008
Občina: BOROVNICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju april–junij 2008 22.03.2008
Občina: BOROVNICA
 Sklep o potrditvi nadomestnega mandata
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Borovnica 01.04.2008
Občina: BOROVNICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica 19.04.2008
Občina: BOROVNICA
 Sklep o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o OPPN za del območja B1S/17 »Ob Borovniščici« v Borovnici 23.05.2008
Občina: BOROVNICA
 Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici 04.06.2008
Občina: BOROVNICA
 Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1-S/4-2 Laze 13.06.2008
Občina: BOROVNICA
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007 31.10.2008
Občina: BOROVNICA
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Borovnica
Občina: BOROVNICA
Datum objave: 03.06.1999
Datum sprejema: 1999-04-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

18.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si