RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2008 - dokument


Občina: POLJČANE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (14/2008)
Datum sprejema: 29.01.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.02.2008
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Gospodarjenje z nepremičninami: Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - Državna podlaga

 Statut Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

03.02.2007
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Poljčane- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLJČANE

07.03.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si