RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj - dokument


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (16/2008)
Datum sprejema: 06.02.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.02.2008
Razdelki: OSTALO: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj - dokument 11.07.2015
Občina: KRANJ
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 01.01.1970
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o socialnem varstvu - Državna podlaga

 Statut Mestne občine Kranj- dokument - Občinska podlaga
Občina: KRANJ

28.04.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Mestni občini Kranj - dokument
Občina: KRANJ
Datum objave: 30.04.2004
Datum sprejema: 21.04.2004
Organ sprejema: Občinski svet

01.05.2004

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si