RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/1999)
Datum sprejema: 06.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.1999 Datum konca veljavnosti: 18.05.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 01.12.2001
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 18.05.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije - dokument 16.08.2014
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 22.01.2011
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 18.11.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. - dokument 04.08.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina - dokument 03.07.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 05.06.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 05.06.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 18.05.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 18.05.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri Jelšah za kulturni spomenik - dokument 04.05.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
1  2  ... 27  28 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah - dokument
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 12.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si