RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah


Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/1999)
Datum sprejema: 1999-05-06 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.06.1999 Datum konca veljavnosti: 18.05.2010
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah 20.12.2001
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmarje pri Jelšah 01.12.2001
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah 18.05.2010
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001 16.02.2001
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 13.08.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 13.08.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi 16.10.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999 04.12.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 04.12.1999
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999 18.04.2000
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 25.04.2000
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah 25.04.2000
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
 Odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah 25.04.2000
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
1  2  ... 26  27 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Šmarje pri Jelšah
Občina: ŠMARJE PRI JELŠAH
Datum objave: 22.06.1995
Datum sprejema: 12.4.1995
Organ sprejema: Občinski svet

07.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si