RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrepolje - dokument


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2008)
Datum sprejema: 11.03.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.03.2008
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrepolje - dokument 08.04.2017
Občina: DOBREPOLJE

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - dokument
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje - dokument 19.05.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje – VVE Ringaraja - dokument 05.05.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 - dokument 05.05.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoči družini na domu - dokument 19.04.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup zemljišč, ki so del obstoječih cestišč in zemljišč namenjenih ureditvi javne prometne infrastrukture na območju Občine Dobrepolje - dokument 31.03.2018
Občina: DOBREPOLJE
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje - dokument 30.12.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 - dokument 28.12.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje - dokument 14.12.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Dobrepolje - dokument 14.12.2017
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrepolje za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 04.11.2017
Občina: DOBREPOLJE
1  2  ... 15  16 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrepolje - dokument
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 18.05.1999
Datum sprejema: 21.04.1999
Organ sprejema: Občinski svet

18.05.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si