RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice


Občina: BREŽICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/2008)
Datum sprejema: 2008-03-17 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.04.2008 Datum konca veljavnosti: 03.08.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 19.05.2012
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 01.11.2008
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 17.11.2011
Občina: BREŽICE
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 03.08.2013
Občina: BREŽICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Energetski zakon - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Brežice - Občinska podlaga
Občina: BREŽICE

08.07.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode 18.12.1997
Občina: BREŽICE
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Brežice 26.04.2008
Občina: BREŽICE
 Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brežice 04.11.2008
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice 04.11.2008
Občina: BREŽICE
 Odlok o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice 24.01.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 13.06.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice 25.07.2009
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice 24.07.2010
Občina: BREŽICE
 Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 24.07.2010
Občina: BREŽICE
1  2 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
Občina: BREŽICE
Datum objave: 05.07.1996
Datum sprejema: 1996-06-13 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

06.07.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si