RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Tabor - dokument


Občina: TABOR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (44/1999)
Datum sprejema: 03.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.06.1999 Datum konca veljavnosti: 08.12.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tabor - dokument 28.04.2001
Občina: TABOR

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statutarni sklep Občine Tabor - dokument 23.12.1998
Občina: TABOR
 Statut Občine Tabor - dokument 08.12.2006
Občina: TABOR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor - dokument 27.05.2008
Občina: TABOR
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 08.12.2006
Občina: TABOR
 Pravilnik o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tabor - dokument 18.10.2006
Občina: TABOR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 - dokument 30.06.2006
Občina: TABOR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 - dokument 30.06.2006
Občina: TABOR
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2005 - dokument 30.06.2006
Občina: TABOR
 Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor - dokument 22.04.2006
Občina: TABOR
 Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence in prvošolce POŠ Tabor v Občini Tabor - dokument 22.04.2006
Občina: TABOR
 Program priprave občinskega lokacijskega načrta Pondor – jug - dokument 21.02.2006
Občina: TABOR
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 - dokument 30.12.2005
Občina: TABOR
1  2  ... 13  14 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si