RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument


Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (41/2008)
Datum sprejema: 03.04.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 10.05.2008 Datum konca veljavnosti: 04.04.2015
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 13.12.2011
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 20.06.2009
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 04.04.2015
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o javnih cestah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Šempeter-Vrtojba- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

25.08.2004

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 13.12.2011
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe »urejanje in vzdrževanje pokopališč« - dokument 20.06.2009
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Odlok o občinskih javnih cestah in drugih javnih površinah v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 28.06.2008
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA
 Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 28.06.2008
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si