RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument


Občina: DOMŽALE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (42/2008)
Datum sprejema: 22.11.2007 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 15.05.2008
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda - dokument 01.02.2014
Občina: DOMŽALE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih in odpadnih padavinskih voda - dokument 22.05.2010
Občina: DOMŽALE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Statut Občine Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

16.06.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik- dokument - Občinska podlaga
Občina: KAMNIK

23.10.2007

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah - dokument
Občina: DOMŽALE
Datum objave:
Datum sprejema: 06.07.1994
Organ sprejema: Skupščina občine

24.09.1994

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si