RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Škofljica - dokument


Občina: ŠKOFLJICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (47/1999)
Datum sprejema: 22.04.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.07.1999 Datum konca veljavnosti: 23.01.2010
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škofljica - dokument 24.08.2002
Občina: ŠKOFLJICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Škofljica - dokument 29.11.2000
Občina: ŠKOFLJICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Škofljica - dokument 23.01.2010
Občina: ŠKOFLJICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 20.09.2014
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2011 - dokument 29.10.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2009 - dokument 22.05.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - dokument 13.03.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2010 - dokument 10.02.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 23.01.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica - dokument 06.01.2010
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v obdobju januar–marec 2010 - dokument 22.12.2009
Občina: ŠKOFLJICA
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2010 - dokument 14.12.2009
Občina: ŠKOFLJICA
 Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP9/1 in VO9/2 - dokument 14.12.2009
Občina: ŠKOFLJICA
1  2  ... 27  28 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Škofljica - dokument
Občina: ŠKOFLJICA
Datum objave: 18.04.1996
Datum sprejema: 06.02.1996
Organ sprejema: Občinski svet

21.04.1996

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si