RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) - dokument


Občina: SLOVENJ GRADEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2008)
Datum sprejema: 15.04.2008 Organ sprejema: Mestni svet
Datum začetka uporabe: 05.05.2008
Datum začetka veljavnosti: 05.05.2008
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.07.2010
Občina: SLOVENJ GRADEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.05.1999
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 10.12.2005
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 26.04.2008
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) - dokument 13.11.2015
Občina: SLOVENJ GRADEC

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec- dokument - Občinska podlaga
Občina: SLOVENJ GRADEC

08.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg - dokument 29.08.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg - dokument 14.07.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sn3 »Krnice2« – del - dokument 17.05.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg - dokument 12.05.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katica« - dokument 05.05.2017
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B« - dokument 19.08.2016
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza - dokument 22.06.2016
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče« - dokument 06.06.2016
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 23.04.2016
Občina: SLOVENJ GRADEC
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.5) - dokument 02.04.2016
Občina: SLOVENJ GRADEC
1  2  ... 30  31 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si