RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur


Občina: ŠENTJUR
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2008)
Datum sprejema: 2008-04-24 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.05.2008
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šentjur 12.07.2014
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav - Državna podlaga

 Statut Občine Šentjur pri Celju - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

05.06.1999
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju - Občinska podlaga
Občina: ŠENTJUR

30.06.1995

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o metodologiji obračunavanja stroškov za uporabo javne kanalizacije 19.08.2009
Občina: ŠENTJUR
 Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur 23.11.2013
Občina: ŠENTJUR

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o odvajanju odpadnih in padavinskih voda
Občina: ŠENTJUR
Datum objave: 30.06.1997
Datum sprejema: 02.06.1997
Organ sprejema: Občinski svet

08.07.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si