RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JVIZ Osnovne šole Dobrepolje/ 3


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (59/2008)
Datum sprejema: 2008-06-03 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 14.06.2008
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 12.02.2016
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrepolje
Občina: DOBREPOLJE
Datum objave: 28.06.1997
Datum sprejema: 11.06.1997
Organ sprejema: Občinski svet

06.07.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si