RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Podčetrtek - dokument


Občina: PODČETRTEK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/1999)
Datum sprejema: 27.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.07.1999 Datum konca veljavnosti: 12.07.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek - dokument 29.07.2003
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek - dokument 10.02.2001
Občina: PODČETRTEK
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek - dokument 10.12.1999
Občina: PODČETRTEK

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Podčetrtek - dokument 12.07.2006
Občina: PODČETRTEK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 22.01.2011
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 26.09.2009
Občina: PODČETRTEK
 Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka za posamezno občino in/ali območje Obsotelja in Kozjanskega - dokument 09.09.2008
Občina: PODČETRTEK
 Statut Občine Podčetrtek - dokument 12.07.2006
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Podčetrtek - dokument 21.06.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi - dokument 14.06.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2006 - dokument 07.06.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu - dokument 07.06.2006
Občina: PODČETRTEK
 Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu - dokument 05.04.2006
Občina: PODČETRTEK
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2005 - dokument 05.04.2006
Občina: PODČETRTEK
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Podčetrtek - dokument
Občina: PODČETRTEK
Datum objave: 02.06.1995
Datum sprejema: 11.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

17.06.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si