RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - za območje Občine Prebold - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (49/1999)
Datum sprejema: 20.05.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.07.1999 Datum konca veljavnosti: 29.05.2001
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju - Državna podlaga

 Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - Državna podlaga

 Statut Občine Prebold- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

08.04.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin in dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - dokument
Občina: PREBOLD
Datum objave:
Datum sprejema: 23.06.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

25.07.1992
 Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000
Občina: PREBOLD
Datum objave:
Datum sprejema:
Organ sprejema:

15.06.1990

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si