RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica (1/1998)
Datum sprejema: 02.02.1998
Datum začetka veljavnosti: 10.03.1998 Datum konca veljavnosti: 21.07.2018
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica - dokument 07.07.2012
Občina: IVANČNA GORICA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica - dokument 21.07.2018
Občina: IVANČNA GORICA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica - dokument 23.10.2013
Občina: IVANČNA GORICA
 Odločba o opustitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični - dokument 03.12.1999
Občina: IVANČNA GORICA
 Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični - dokument 29.10.1999
Občina: IVANČNA GORICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si