RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o določitvi šolskega okoliša bežigrajskih osnovnih šol France Bevk, Miran Jarc, Boris Kidrič, dr. Vito Kraigher, Danile Kumar, n.h. Maks Pečar, Franc Ravbar, Milan Šuštaršič in Boris Ziher


Občina: LJUBLJANA
Publikacija: Uradni list SRS (19/1989)
Razdelki: NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Vzgoja, izobraževanje in šport: Šolstvo

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča - dokument 06.09.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole n. h. Maksa Pečarja - dokument 06.09.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje (Ljubljana) - dokument 15.08.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Bežigrad (Ljubljana) - dokument 16.08.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole dr. Vita Kraigherja (Ljubljana) - dokument 16.08.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Mirana Jarca (Ljubljana) - dokument 18.08.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Bevka - dokument 30.08.1997
Občina: LJUBLJANA
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar - dokument 30.08.1997
Občina: LJUBLJANA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si