RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Jesenice - dokument


Občina: JESENICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2001)
Datum sprejema: 21.12.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 27.01.2001 Datum konca veljavnosti: 18.01.2006
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Jesenice - dokument 18.01.2006
Občina: JESENICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - dokument 27.02.2010
Občina: JESENICE
 Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2007 - dokument 30.03.2007
Občina: JESENICE
 Program priprave dopolnitve zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom - dokument 20.01.2007
Občina: JESENICE
 Program priprave dopolnitve zazidalnega načrta Cesta železarjev – gasilski dom - dokument 20.01.2007
Občina: JESENICE
 Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006 - dokument 09.08.2006
Občina: JESENICE
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice - dokument 28.07.2006
Občina: JESENICE
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu daljinske kolesarske povezave v Občini Jesenice - dokument 28.07.2006
Občina: JESENICE
 Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi - dokument 01.02.2006
Občina: JESENICE
 Program priprave občinskega lokacijskega načrta Ob Savi - dokument 01.02.2006
Občina: JESENICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice - dokument 21.01.2006
Občina: JESENICE
1  2  ... 17  18 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Jesenice - dokument
Občina: JESENICE
Datum objave: 10.06.1995
Datum sprejema: 26.05.1995
Organ sprejema: Občinski svet

01.07.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si