RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov - dokument


Občina: ŽELEZNIKI
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (12/1999)
Datum sprejema: 31.03.1999 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 07.04.1999 Datum konca veljavnosti: 23.05.2007
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Organi:
JAVNE FINANCE: Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 01.05.2003
Občina: ŽELEZNIKI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov - dokument 23.05.2007
Občina: ŽELEZNIKI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Železniki - Občinska podlaga
Občina: ŽELEZNIKI

25.04.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si