RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (17/1996)
Datum sprejema: 11.10.1996
Datum začetka veljavnosti: 30.10.1996 Datum konca veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument 24.04.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument 14.10.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument 08.09.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument 06.01.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II. - dokument 28.06.2005
Občina: AJDOVŠČINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II - dokument 19.07.2004
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - dokument 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si