RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zazidalnem načrtu Grivče II


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (17/1996)
Datum sprejema: 11.10.1996 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 30.10.1996 Datum konca veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II. 28.06.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II 24.04.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II 06.01.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II 08.09.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II 14.10.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si