RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (1/1998)
Datum sprejema: 19.12.1997
Datum začetka veljavnosti: 04.02.1998 Datum konca veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 12.06.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini - dokument 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 08.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 14.03.2009
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 17.05.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 28.10.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 26.10.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina - dokument 07.09.2004
Občina: AJDOVŠČINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina - dokument 19.07.2004
Občina: AJDOVŠČINA
 Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 03.02.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina - dokument 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si