RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (1/1998)
Datum sprejema: 19.12.1997 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 04.02.1998 Datum konca veljavnosti: 01.03.2022
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II 12.06.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 26.10.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 17.05.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 08.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 28.10.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 14.03.2009
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ajdovščina 01.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Obvezna razlaga 32. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina 03.02.2011
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si