RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o zazidalnem načrtu zahodnega dela soseske "Vrt" Petrovče - Dobriša vas


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list SRS (13/1971)
Datum sprejema: 31.03.1971
Datum začetka veljavnosti: 22.04.1971 Datum konca veljavnosti: 31.07.2013
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta zahodnega dela soseske VRT Petrovče-Dobriša vas 19.07.1986
Občina: ŽALEC
 Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu zahodnega dela soseske "Vrt" Petrovče - Dobriša vas 28.07.1978
Občina: ŽALEC
 Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta zahodnega dela soseske "Vrt" Petrovče-Dobriša vas 26.07.1975
Občina: ŽALEC

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec - dokument 31.07.2013
Občina: ŽALEC

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si