RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - dokument


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (98/2000)
Datum sprejema: 29.08.2000 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.11.2000 Datum konca veljavnosti: 08.01.2014
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Pokopališka in pogrebna služba

Navezuje na

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč - dokument 08.01.2014
Občina: POLZELA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Statut Občine Polzela- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

25.05.1999

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Polzela - dokument 03.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž - dokument 03.09.2013
Občina: POLZELA
 Sklep o popravku Sklepa o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž - dokument 18.07.2009
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Andraž - dokument 09.05.2009
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cene najema grobov na pokopališču Polzela - dokument 14.07.2007
Občina: POLZELA
 Sklep o določitvi cen najema grobov na pokopališčih Občine Polzela - dokument 01.07.2005
Občina: POLZELA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si