RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Železniki


Občina: ŽELEZNIKI
Publikacija: Uradni vestnik Gorenjske (6/1995)
Datum sprejema: 12.04.1995 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.04.1995 Datum konca veljavnosti: 25.12.2004
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta občine Železniki 23.06.1999
Občina: ŽELEZNIKI
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Železniki 16.12.1998
Občina: ŽELEZNIKI

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Železniki - dokument 25.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015 - dokument 18.12.2015
Občina: ŽELEZNIKI
 Pravilnik o sofinanciranju agrarnih operacij na območju Občine Železniki - dokument 21.03.2012
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2003 - dokument 08.03.2011
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Železniki za leto 2007 - dokument 01.05.2008
Občina: ŽELEZNIKI
 Akt o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Blegoš (prečiščeno besedilo) - dokument 12.09.2005
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Železniki - dokument 11.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004 - dokument 10.12.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 02.10.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki - dokument 20.07.2004
Občina: ŽELEZNIKI
 Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave Železniki - dokument 20.07.2004
Občina: ŽELEZNIKI
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statutarni sklep - dokument
Občina: ŽELEZNIKI
Datum objave:
Datum sprejema: 26.01.1995
Organ sprejema: Občinski svet


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si