RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ajdovščina (7/99) - dokument


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin (7/1999)
Datum sprejema: 15.07.1999
Datum začetka veljavnosti: 19.08.1999 Datum konca veljavnosti: 26.06.2012
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Ajdovščina - dokument 15.05.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 02.11.2009
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina - dokument 07.05.2005
Občina: AJDOVŠČINA
 Spremembe statuta Občine Ajdovščina - dokument 26.01.2002
Občina: AJDOVŠČINA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Ajdovščina - dokument 26.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture - dokument 26.11.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - dokument 04.05.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev ravnanja z odpadki - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013 - dokument 21.12.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Ajdovščina - dokument 15.12.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012 - dokument 21.07.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Ajdovščina ter na turističnem območju Smaragdne poti - dokument 26.05.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011 - dokument 01.05.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012 - dokument 07.04.2012
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 37  38 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si