RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut občine Ilirska Bistrica


Občina: ILIRSKA BISTRICA
Publikacija: Uradne objave primorske novice (18/1995)
Datum sprejema: 1995-09-21 00:00:00 Organ sprejema: Nerazporejeno
Datum začetka veljavnosti: 14.10.1995 Datum konca veljavnosti: 30.12.2020
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolitve statuta Občine Ilirska Bistrica 15.05.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o spremembi 33. člena statuta Občine Ilirska Bistrica 16.07.1997
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Spremembe statuta Občine Ilirska Bistrica 30.09.1998
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica 30.06.2018
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Statut Občine Ilirska Bistrica 30.12.2020
Občina: ILIRSKA BISTRICA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave Primorske novice, št 30/87 in 36/90) in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave Primorske novice, št. 30/87) 13.02.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 1999 23.10.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odlok o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica 05.03.2000
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Spremenjen program priprave zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - II. faza 03.02.2000
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica 21.03.2000
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342 od km 0,000 do km 1,400 18.08.2000
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - I. faza 05.03.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odlok o določitvi javnih športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica 18.04.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Spremembe in dopolitve statuta Občine Ilirska Bistrica 15.05.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odlok o zazidalnem načrtu za območje C4 - ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici 12.06.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA
1  2  ... 30  31 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si