RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica


Občina: ILIRSKA BISTRICA
Publikacija: Uradne objave primorske novice (35/1997)
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve poslovnika o delu Občinskega sveta občine Ilirska Bistrica - dokument 18.09.1999
Občina: ILIRSKA BISTRICA

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica - dokument 13.01.2018
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - dokument 06.04.2017
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - dokument 06.04.2017
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Obvezna razlaga določbe 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. - dokument 23.04.2015
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata - dokument 24.01.2008
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrice za preostanek mandata - dokument 24.01.2008
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - dokument 18.10.2007
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - dokument 18.10.2007
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe - dokument 20.09.2007
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe - dokument 20.09.2007
Občina: ILIRSKA BISTRICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si