RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (3/1999)
Datum sprejema: 08.03.1999
Datum začetka veljavnosti: 20.03.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 20.06.2004
Občina: TRZIN

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2022« - dokument 22.04.2022
Občina: TRZIN
 Program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2022 - dokument 17.12.2021
Občina: TRZIN
 Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2022 - dokument 17.12.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2021/2022 - dokument 03.08.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učenki s posebnimi potrebami v šolskem letu 2021/2022 - dokument 03.08.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi osnutka odloka o zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument 30.07.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi Investicijskega programa za »ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA PODZEMNE GARAŽE« - dokument 23.06.2021
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2021« - dokument 23.04.2021
Občina: TRZIN
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – izvedbeni del - dokument 26.03.2021
Občina: TRZIN
 Statut Občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - dokument 18.02.2021
Občina: TRZIN
1  2  ... 15  16 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si