RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (3/1999)
Datum sprejema: 08.03.1999
Datum začetka veljavnosti: 20.03.1999
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Poslovnik občinskega sveta

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 20.06.2004
Občina: TRZIN

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument 18.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o sofinanciranju stalnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami v Osnovni šoli Trzin v šolskem letu 2019/2020 - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o potrditvi cene za socialno varstveno storitev »ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči za leto 2019« - dokument 11.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s predstavitvijo obnove Osnovne šole Roje - dokument 09.10.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s predstavitvijo izgradnje prizidka Zdravstvenega doma Domžale - dokument 09.10.2019
Občina: TRZIN
 Uradni popravek Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trzin - dokument 10.09.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2018 - dokument 21.06.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 - dokument 21.06.2019
Občina: TRZIN
 Letni program dela Občinskega sveta Občine Trzin za leto 2019 - dokument 27.03.2019
Občina: TRZIN
 Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo - dokument 22.02.2019
Občina: TRZIN
1  2  ... 12  13 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si