RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986-2000


Občina: POLZELA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (21/1990)
Datum začetka veljavnosti: 15.06.1990
Razdelki: NARAVA IN OKOLJE: Urejanje in načrtovanje prostora: Prostorski akti občin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990, za območje Občine Polzela, dopolnitve v letu 2002 - dokument 21.07.2003
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Polzela - dokument 08.07.1999
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - dokument 14.02.1998
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - dokument 12.12.1997
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - dokument 20.07.1996
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - dokument 16.03.1996
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - dokument 23.04.1994
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec - dokument 24.02.1994
Občina: POLZELA
 Urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec - dokument 25.11.1993
Občina: POLZELA

Navezuje na

Naziv Velja od
 Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Poligon - dokument 13.09.2004
Občina: POLZELA
 Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Nad avtocesto - dokument 13.09.2004
Občina: POLZELA
 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Polzela - dokument 27.04.2006
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja Garant Polzela - dokument 02.09.2006
Občina: POLZELA
 Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta Poligon - dokument 23.11.2006
Občina: POLZELA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu tovarne nogavic - dokument 28.12.2006
Občina: POLZELA
 Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ločica III - dokument 07.05.2008
Občina: POLZELA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ločica III – 1. faza - dokument 05.08.2009
Občina: POLZELA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si