RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Kamnik - dokument


Občina: KAMNIK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (101/2008)
Datum sprejema: 24.09.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 08.11.2008 Datum konca veljavnosti: 25.07.2015
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik - dokument 12.05.2012
Občina: KAMNIK
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kamnik - dokument 05.06.2010
Občina: KAMNIK

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Kamnik - dokument 25.07.2015
Občina: KAMNIK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik - dokument 15.08.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Kamnik - dokument 25.07.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o občinskih cestah - dokument 25.07.2015
Občina: KAMNIK
 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020 - dokument 07.07.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2015 - dokument 07.07.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik - dokument 30.05.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik - dokument 16.05.2015
Občina: KAMNIK
 Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev OPPN za območje B 23 Jata - dokument 29.04.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik« - dokument 25.04.2015
Občina: KAMNIK
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kamnik - dokument 25.04.2015
Občina: KAMNIK
1  2  ... 23  24 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Kamnik - dokument
Občina: KAMNIK
Datum objave: 16.06.1999
Datum sprejema: 19.05.1999
Organ sprejema: Občinski svet

16.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si