RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) - dokument


Občina: DRAVOGRAD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (117/2008)
Datum sprejema: 01.12.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 12.12.2008
Datum začetka veljavnosti: 12.12.2008
Razdelki: OBČINSKA UREDITEV: Temeljni akti: Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd - dokument 26.10.2013
Občina: DRAVOGRAD

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 25.11.2005
Občina: DRAVOGRAD
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd - dokument 04.12.2008
Občina: DRAVOGRAD
 Popravek Statuta Občine Dravograd - dokument
Občina: DRAVOGRAD
 Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3) - dokument 09.12.2013
Občina: DRAVOGRAD

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)- dokument - Občinska podlaga
Občina: DRAVOGRAD

10.12.2005

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd - dokument 15.07.2014
Občina: DRAVOGRAD
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd - dokument 14.07.2014
Občina: DRAVOGRAD
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o - dokument 05.07.2014
Občina: DRAVOGRAD
 Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2013 - dokument 26.04.2014
Občina: DRAVOGRAD
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd - dokument 25.02.2014
Občina: DRAVOGRAD
 Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2014 - dokument 28.12.2013
Občina: DRAVOGRAD
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2014 - dokument 27.12.2013
Občina: DRAVOGRAD
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Dravograd za leto 2014 - dokument 27.12.2013
Občina: DRAVOGRAD
 Sklep o soglasju k predlogu izračuna cene za »Pomoč družini na domu – socialna oskrba«, za leto 2014 - dokument 19.12.2013
Občina: DRAVOGRAD
 Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 10.12.2013
Občina: DRAVOGRAD
1  2  ... 13  14 

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si