RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Dobrepolje


Občina: DOBREPOLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (118/2008)
Datum sprejema: 2.12.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 23.12.2008 Datum konca veljavnosti: 20.07.2013
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje 20.07.2013
Občina: DOBREPOLJE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

06.03.1996
 Statut Občine Dobrepolje - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

21.03.2008

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Cenik odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 01.09.2009
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje 24.10.2009
Občina: DOBREPOLJE

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si