RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009 - dokument (popr. )


Občina: SEŽANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (121/2008)
Datum sprejema: 18.12.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2009
Datum začetka veljavnosti: 24.12.2008
Razdelki: JAVNE FINANCE: Proračun

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009 - dokument 25.12.2009
Občina: SEŽANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javnih financah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Sežana- dokument - Občinska podlaga
Občina: SEŽANA

21.12.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si