RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Prebold - dokument


Občina: PREBOLD
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (1/2009)
Datum sprejema: 18.12.2008 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 24.01.2009
Razdelki: GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Gospodarske javne službe Koncesije
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: Komunalna dejavnost: Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: PREBOLD

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: POLZELA

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: TABOR

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: VRANSKO

19.04.1997
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec- dokument - Občinska podlaga
Občina: BRASLOVČE

19.04.1997
12

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si